fordires logo

                                                                 logos top

 

postgrau direcció centres educatius

JorDi-2019

L'Equip Directiu i l'Impuls de la Participació de la Comunitat Educativa

Dissabte, 4 de maig de 2019. Mataró. MaresmeLa participació de les persones (del professorat, de l’alumnat, de les famílies i, també, de les administracions) constitueix un element clau per al progrés dels centres educatius. En definitiva, les organitzacions són persones.

Al llarg de la Jornada es considerarà quin ha de ser el paper dels equips directius en l’impuls, l’animació i en la conducció de la participació.

Prèviament, sembla necessari plantejar-se l’existència de diverses maneres de concebre-la, les raons que la justifiquen, l’existència de diverses modalitats...

En el decurs de la Jornada s’aportaran algunes eines i estratègies orientades a fomentar-la i també s’analitzaran les dificultats o riscos que comporten.

En conjunt, JorDi-2019 es proposa una visió polièdrica de la participació als centres educatius

 

 

Search