fordires logo

                                                                 logos top

 

postgrau direcció centres educatius

 Cohesió de l'Equip Directiu

Formulari d'Inscripció. Dies 14 i 16 de juny 2022. 18 h.
 

 

La direcció d’un centre educatiu, tant per la complexitat, com pel volum de treball, com per l’especialització de les feines que engloba, és un repte compartit, en equip.

La construcció d’un equip directiu cohesionat no és un repte fàcil; no hi ha receptes de validesa general. Són múltiples els factors que hi incideixen, els quals presenten característiques singulars a cada centre.

L'activitat formativa consta d'una sessió expositiva (45 minuts) que es dedicarà a plantejar l’entitat de l’equip directiu, a considerar-ne diverses modalitats (tant pel que fa a la composició com al funcionament) i a analitzar-ne els processos de construcció i cohesió.

A la segona part (50 minuts) hi haurà un col·loqui entre/amb els participants. L’activitat inclou una enquesta sobre el funcionament de l’equip directiu i la possibilitat de vincular-te a un seminari de generació de coneixement aplicat referit als processos de construcció i cohesió dels equips directius.

 

 

Search