fordires logo

                                                                 logos top

 

 

L'Equip Directiu: Entitat, Formació i Cohesió

Delimitació de funcions entre els membres de l'equip directiu  

DISSABTE, 14 DE MARÇ DE 2020  

 

La Jornada SALT-2 s'ha suspès arran de les recomanacions sanitàries pel coronavirus.  

La direcció d’un centre educatiu, tant per la complexitat, com pel volum de treball, com per l’especialització de les feines que engloba, és un repte compartit. El director/a, l’equip directiu, els coordinadors, els caps d’àrea, etc. exerceixen funcions directives.

La construcció i consolidació d’equips de direcció consistents i cohesionats no és un repte fàcil ni, tampoc, hi ha receptes de validesa general. Són múltiples els factors que hi incideixen, els quals presenten característiques singulars a cada centre.

SALT-2 es dedicarà a plantejar l’entitat dels equips directius, a considerar-ne diverses modalitats (tant pel que fa a la composició com al funcionament) i a analitzar-ne els processos de construcció i cohesió. També es considerarà la posició singular del director/e en relació a la resta de l’equip en els processos de formació, delimitació de funcions, coordinació, etc.

La segona part de la sessió es destinarà a analitzar diveses alternatives pel que fa a la distribució de funcions entre els integrants de l’equip directiu en diversos tipus de centres: escola bressol, escola rural, escoles, instituts-escola, instituts de tamany mig, instituts de tamany gran, instituts politècnics, etc. Es formaran diversos grups d’intercanvi d’experiències en funció dels interessos dels assistents.

 

 

Search