fordires logo

                                                                 logos top

 • fordires
 • persona
 • dilemes
  center>
 • creixement
  center>
 • directiu
 • paperassa
 • potgrau
 • L’escola respira calma. Res no és tan urgent.


 • El progrés dels centres educatius rau en les persones


 • Tenir dilemes, acceptar-los i analitzar-los, t’ajuda a créixer. Compartir-los i fer-los saber, encara més.


 • Per poder dirigir els altres, has d’aprendre a dirigir-te tu mateix. El creixement professional i el personal van de bracet.


 • L’escola és un organisme complex: cicles, departaments, pressupost, horaris, calendaris, reunions... Els directius han de procurar que tot funcioni correctament en un entorn turbulent


 • Els directius i els docents han d’establir uns límits raonables a la feina de gestió. Ha de prevaler l’atenció a les persones.


 • La formació de directius no ha de dir-te el que has de fer sinó que ha d’ajudar-te a pensar el que faràs


 

postgrau direcció centres educatius

FORMACIÓ PER A LA DIRECCIÓ DE CENTRES EDUCATIUS

Formació per a la direcció dissenyada i executada des de i per als directius i directives actuals i futurs  

 

 

QUÈ ÉS FORDIRES?


 

ForDires és un espai diferenciat, independent, sense ànim de lucre, dedicat al desenvolupament professional dels directius de centres educatius i al progrés de la direcció.

Neix de la col·laboració entre una entitat de formació (la Fundació Universitària Martí l’Humà) i una persona que ha dedicat la major part del seu itinerari professional a l’estudi de la direcció i al treball amb directius escolars (el professor Joan Teixidó).

Hi participa activament un col·lectiu de directius de centres educatius i de persones interessades en el progrés de l’organització i la direcció escolar (docents, inspectors, estudiosos…) articulats a l’entorn del Grup de Recerca en Organització de Centres (GROC).

  

QUÈ OFERIM? ÀMBITS D'ACTIVITAT

 • Formació bàsica +

  Perquè els protagonistes de l’acció educativa (docents, coordinadors, directius, assessors, famílies, etc.) s’hi sentin a gust i s’impliquin en un projecte compartit, cal que comprenguin com funciona l'organització que els acull. Quan hom no compren com funciona una cosa (un videojoc, el comandament a distància...) genera un sentiment d’insatisfacció que, en el cas de l’escola, incideix en el clima de treball i d’aprenentatge.

  Formació de curta durada. Especialitzada/diferenciada en funció dels destinataris. Dirigida a seminaris de directius, a claustres docents, a famílies o a comunitats educatives reduïdes (d’un municipi, una zona educativa, un districte, etc.).

 • Formació inicial +

  Orientada a conèixer i comprendre la funció directiva en els centres educatius i a adquirir coneixements i pautes d’actuació per a l’exercici professional.

  Postgrau en Direcció de Centres Educatius. 30 crèdits ECTS (750 h.de formació)
  Dirigit a directius que es troben en els primers estadis de desenvolupament professional i a docents que desitgen adquirir la capacitació per a l’exercici de la funció directiva.

 • Formació permanent +

  Orientada al desenvolupament de competències directives especifiques per a l’abordatge eficaç de situacions pròpies de l’exercici professional

  Accions formatives de durada variable (entre 8 i 20 hores) sota diverses modalitats: curs, seminari, taller...
  Centrats en un tema monogràfic en la delimitació del qual hi tenen un paper actiu els participants.
  Dirigida a directius (directors, secretaris, caps d’estudis, coordinadors...) en exercici.

 • Trobades professionals +

  Reunions de professionals de l’educació per exposar, debatre, intercanviar experiències i construir coneixement en relació a una temàtica o nucli d’interès a l’entorn de la direcció escolar u d’un altre tema monogràfic. Participació de professionals, experts, polítics, administradors de l’educació, etc.

  De curta durada (1 o 2 dies). Diverses modalitats: Jornades, Simposis, Congressos...

 • Actes públics +

  Organització d’actes públics (presentacions, debats, taules rodones, conferències...) de debat, de reflexió o d’anàlisi de temàtiques relacionades amb la direcció escolar o amb aspectes diversos de l’actualitat educativa.

  Participació en actes públics organitzats per altres entitats en representació de ForDires.

 • Elaboració de materials +

  Elaboració i edició de materials orientats a la formació i al creixement professional dels directius i dels professionals de l’educació.

  Difusió dels materials elaborats entre els destinataris potencials.

 • Blog +

  Espai virtual d’opinió, de debat i de contrast d’opinions entorn de temàtiques d’actualitat en el món educatiu.

  Obert a les aportacions dels professionals de l’educació i de persones interessades en el seguiment de l’actualitat educativa: famílies, centres educatius, comunicadors, assessors, professionals lliberals, formadors de formadors, etc.

 • 1

QUÈ ENS IDENTIFICA? COMPROMISOS • Adequació als destinataris

  ForDires adreça la seva activitat a directius, docents i professionals de l’ensenyament en actiu: persones que duen a terme una activitat professional regular que, a la fi de la jornada laboral, destinen un temps a la formació.

  Donem resposta a les demandes i suggeriments rebuts i, alhora, procurem adequar-nos (en termes d’horari i calendari) a les possibilitats dels destinataris. • Orientació professionalitzadora

  Ajudem a conèixer, a comprendre i a acceptar la complexitat, els reptes i els dilemes inherents a l’exercici de la funció directiva en l’actualitat i, alhora, aportem eines i pautes d’acció per afrontar-los d’una manera rigorosa i fonamentada. • Actitud crítica i pluralitat

  Acceptem i donem veu, d’una manera crítica, a les diverses mirades i formes d’entendre la direcció escolar atès que, totes elles, conviuen i conflueixen en la feina quotidiana.

  Fomentem una visió polièdrica o policromàtica (el prisma de Newton) de la realitat educativa.


 • 1


 • Equilibri. Independència

  Adoptem una posició de comprensió i respecte, però també d’equilibri i d’equidistància, en relació als posicionaments que mantenen els diversos actors vinculats a la direcció escolar (estructures professionals, associacions, administració, acadèmics, sindicats, lobbys…). • Contextualització. Territorialitat

  Ens vinculem al territori i a les persones. L’aprenentatge i el creixement professional com a directiu/va presenta un fort component social (es du a terme mitjançant la interacció amb altres persones: companys de curs, docents, directius, inspectors, representants de l’administració…). • Humanisme

  Optem per una formació humanista, centrada en la persona. L’aprenentatge dels aspectes tècnics de la feina directiva ha d’avançar en paral·lel al creixement relacional i personal. Progrés tècnic, actitud crítica i compromís ètic conflueixen en la persona.

 • 1

El perquè de ForDires

“Quan enceto el darrer tram d’un itinerari professional dedicat a l’estudi de la direcció i a la formació de directius, la possibilitat de dissenyar, desenvolupar, experimentar i optimitzar una oferta formativa i de progrés professional ha estat un cop de sort d’aquells que només passa una vegada a la vida. Poder plasmar (amb llibertat i sense pressions) allò que he anat recollint, endreçant i atresorant al llarg dels anys, ha estat un privilegi. El projecte s’ha fet realitat i, per tant, pot ser analitzat i sotmès a judici crític. Alguns penseu que ho he fet bé; altres, regular i, altres, malament... Al capdavall, no hi ha un únic criteri o perspectiva de valoració. Ara bé, ho he fet d’una manera transparent (amb un disseny clar i públic), honesta (coherent amb la meva manera de concebre la formació), independent (sense cap altre servilisme que la intenció d’ésser útil) i compromesa (amb el progrés de la direcció i de les persones). Treballar en el que creus i et sents compromès és un goig. Fer-ho realitat, encara més. Gràcies a tots els qui ho heu fet possible!!”

J. Teixidó. Intervenció a l’acte inaugural 2013 

esquema final2

per què nosaltres?

24 raons per elegir la nostra proposta formativa

 • Compromís de qualitat
 • Els nostres valors
 • Què oferim?
 • Trets diferencials

 

compromis

Compromís de qualitat 

 

  Orientació al desenvolupament de competències directives 

  Disseny formatiu propi: rigorós, fonamentat i científic.

  Actualització permanent de continguts i de plantejaments metodològics

  Selecció acurada dels formadors en funció de les temàtiques a desenvolupar

  Connexió amb i seguiment de l’actualitat educativa

  Atenció i assessorament personalitzat durant el període de matriculació

 

 

valors

Els nostres valors

 

 Disseny i execució des de i per a les persones

 Enfocament clar, rigorós, independent i equidistant

 Compromís amb el progrés de la direcció escolar

 Elevats nivells de satisfacció dels estudiants

 Reputació i reconeixement de GROC en el món educatiu

Experiència contrastada en formació de directius escolars

 

oferim

Què oferim?

 

 Seus, horari i calendari adequats a la disponibilitat dels docents

 Formació de grups reduïts per a les sessions pràctiques

 Assessorament en el procés d’accés a la direcció

 Guiatge en l’elaboració del Projecte de Direcció

Preu ajustat al cost de la formació. Sense ànim de lucre.

Tutorització i seguiment en l’elaboració del Projecte de Direcció

 

 

trets diferencials

Trets diferencials

 

  Model formatiu contrastat, consolidat i de qualitat

  Direcció acadèmica de prestigi reconegut

  Vinculació a la realitat educativa de cada territori

  Participació de directius i inspectors en actiu com a formadors

  Anàlisi i comentari de casos i situacions d’actualitat

  Foment de la interacció i la companyonia entre els estudiants

Fets 

 


322

Estudiants en 5 anys


215

En càrrecs directius


297

Feedbacks positius


95

Formadors


13

Tutors de PdD

Què en pensen els estudiants?

 • És una molt bona opció per formar-te i adquirir nous coneixements a partir de la professionalitat i experiència de l'equip docent. Es combina un marc teòric rigorós amb pràctica i coneixement directe de la realitat. Això li dóna qualitat.
  Xavier López Ortín Director, Escola Octavio Paz. Barcelona
 • Vaig arribar al postgrau en una situació laboral molt complicada. Era el meu primer any com a directora en una escola que sempre havia tingut el mateix director i estaven de dol. El postgrau va suposar un glop d'aire fresc alhora que una oportunitat per endreçar el que sabia i el que ignorava sobre la tasca de direcció.
  Carme Aymerich Padilla Directora, Escola Maria-Mercè Marçal. Mataró
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22

Qui som?

 La Fundació Universitària Martí l’Humà va néixer el 2003 amb la finalitat d’acostar la Universitat a la societat catalana a través d’una oferta formativa de proximitat. Es tracta de sortir dels campus per acostar-se a les persones i a les institucions; de comprendre les seves necessitats per oferir-los una formació professionalitzadora adaptada a les seves circumstàncies. 

 Aquests plantejaments ens han portat a confiar en el professor Joan Teixidó Saballs per endegar una línia de formació i desenvolupament professional en el camp de l’educació. De moment, el Postgrau en Direcció de Centres Educatius n’és l’activitat més coneguda i de major envergadura, però aviat es complementarà amb d’altres activitats de formats variats, adreçades a diversos destinataris

 

Newsletter

Si vols rebre informació del que fem, introdueix el nom i el mail

Informació i contacte

Adreça

Fundació Universitària Martí l’Huma
C/ Banys, 38-40 08530 La Garriga

Telèfon
938605060
Mail

administracio@fumh.cat